خوش آمدید

لطفا از شماره 1 تا 10 نمره دهید
ارزیابی و میزان رضایت از کیفیت بتن ( مقاومت ، اسلامپ ، دما و ... )
 • 1 
میزان رضایتمندی از گویایی توضیحات مسئولین فروش درمورد مفاد قرارداد درهنگام عقد قرارداد
 • 1 
گویایی و اثربخشی مفاد موجود درقراردادفروش (مربوط به قیمت،شرایط اجرا ،مشخصات فنی، شرایط نگهداری بتن)
 • 1 
میزان رضایت مندی از چگونگی صدور و ارائه پیش فاکتور و فاکتور
 • 1 
میزان رضایت مندی از واحد برنامه ریزی ( نحوه برنامه ریزی و هماهنگی اجرا )
 • 1 
ارزیابی شما از سرعت اجرا و نحوه ی ارسال بتن (نحوه توزیع تراک میکسر ) در روز بتن ریزی
 • 1 
ارزیابی شما از وضعیت ظاهری و نظافت ماشین آلات و پرسنل اجرایی
 • 1 
نحوه برخورد پرسنل اجرایی شرکت مبین بتن در محل پروژه
 • 1 
نحوه برخورد پرسنل اداری ( پرسنل دفتر شرکت واحدهای فروش ، حسابداری، برنامه ریزی و سایر...)
 • 1 
میزان رضایت مندی از نحوه پاسخگویی و رسیدگی به مشکلات و شکایات مشتری
 • 1 
میزان تحقق و مطابقت تعهدات و وعده های ارائه شده هنگام قرارداد و مشاوره، با تجربه واقعی مشتری
 • 1 
نقاط قوت

نقاط ضعف

عنوان نظر شما (اجباری)

متن نظر شما (اجباری)
 

آیا از روان کننده و افزودنی در هنگام بتن ریزی جهت پمپاژ و یا افزایش مقاومت استفاده می کنید؟
آیا ما را به دوستانتان پیشنهاد می کنید؟

تصویر امنیتی: